Petrolimex (PLX): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 91% xuống còn 79 tỷ đồng, tham gia đầu tư chứng khoán và đang tạm lỗ


Tính đến thời điểm 30/9/2021, Petrolimex (PLX) tích luỹ một lượng lớn tiền mặt và tiền gửi với khoảng 16.223 tỷ đồng. Ngoài ra, PLX cũng trích khoảng 9,3 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, hiện danh mục đầu tư của PLX đang lỗ và Công ty phải trích lập dự phòng gần 2 tỷ đồng.

Petrolimex (PLX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 34.645 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn, Công ty thu về lãi gộp giảm từ mức 3.136 tỷ xuống còn 2.036 tỷ đồng.

Trong kỳ, lãi từ các công ty liên kết cũng giảm mạnh phân nửa so với quý 3/2020, xuống còn gần 73 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, PLX thu về 79 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm hơn 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng theo đó cũng giảm đáng kể còn 76 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu Công ty tăng từ 92.704,5 tỷ lên 119.812 tỷ đồng. Trong kỳ, PLX có tiết giảm đáng kể các chi phí. Khấu trừ, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn 952% lên 2.410 tỷ đồng. Được biết, lợi nhuận luỹ kế đột biến so với cùng kỳ do quý 1/2020 trước cơn khủng hoảng đầu tiên của dịch Covid-19, PLX thua lỗ ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Petrolimex (PLX): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 91% xuống còn 79 tỷ đồng, tham gia đầu tư chứng khoán và đang tạm lỗ - Ảnh 1.
Petrolimex (PLX): Lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 91% xuống còn 79 tỷ đồng, tham gia đầu tư chứng khoán và đang tạm lỗ - Ảnh 2.

Năm 2021, PLX đặt kế hoạch 135.200 tỷ doanh thu và 3.360 tỷ LNTT. Như vậy, sau 9 tháng Công ty đã lần lượt thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu và 88% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, PLX tích luỹ một lượng lớn tiền mặt và tiền gửi với khoảng 16.223 tỷ đồng. Ngoài ra, PLX cũng trích khoảng 9,3 tỷ đồng đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, hiện danh mục đầu tư của PLX đang lỗ và Công ty phải trích lập dự phòng gần 2 tỷ đồng.

Bài liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội