Hệ thống quản trị website của Colombo được chia thành 4 nội dung bao gồm nội dung, giao dịch, hệ thống và tài khoản.

1. Nội dung

Phần này quản lý các thông tin về bài viết, sản phẩm, bài đăng thành viên và danh mục.

- Bài viết quản lý thêm, sửa, xóa các tin tức, hình ảnh, video, đối tác, v v ...

- Sản phẩm quản lý thêm, sửa, xóa sản phẩm của website

- Bài đăng thành viên quản lý các bình luận của bài viết, ý kiến của khách hàng và phần đánh giá của khách hàng.

- Danh mục quản trị tất cả các danh mục của website.

2. Giao dịch

Phần này quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử như giao dịch, khách hàng, tiếp thị, kho hàng.

- Giao dịch quản lý thông tin đặt hàng của khách hàng, thông tin liên hệ và thống kê doanh thu.

- Khách hàng là phần quản lý các thông tin khách hàng của website.

- Tiếp thị quản lý thông tin khuyến mãi, dịch vụ gửi SMS, email.

- Kho hàng quản lý các kho hàng.

3. Hệ thống

Phần này quản lý các thông tin của thành viên, thông tin truy cập và cấu hình hệ thống.

- Người dùng là phần quản lý thông tin các thành viên của website.

- Thống kê truy cập là thống kê lại số lượng khách hàng truy cập vào website.

- Cấu hình là phần quản lý tất cả các thông tin hệ thống như logo, favicon, cấu hình SEO và mạng xã hội, quản lý sao lưu phục hồi giao diện, màu sắc giao diện, vv...

4. Tài khoản

- Thống kê các dịch vụ mà người dùng đang sử dụng, dịch vụ đã hết hạn

- Có thể đăng ký ngay các dịch vụ tại đây.

Để quản trị các tính năng của website người dùng thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Đăng nhập website với tài khoản quản trị

alt

Bước 2: Vào trang quản trị

alt

Bước 3: Hệ thống quản trị sẽ có dạng chung như sau:

alt

Bước 4: Để xem các phần khác nhau người dùng chỉ cần di chuột đến phần đó và lựa chọn nội dung cần quản lý bằng cách click chuột vào nội dung đó.

alt

Phần giao dịch

 

alt

Phần hệ thống

 

alt

Phần tài khoản