Website cho phép khách hàng có thể quản trị được các tin tức dự án bất động sản như sau:

1. Thêm mới dự án

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào website bằng tài khoản quản trị

Bước 2: Vào trang quản trị

Bước 3: Di chuột vào phần nội dung / Bài viết / Dự án bất động sản / Thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin thêm mới như tên dự án, hình ảnh liên quan, nội dung mô tả, diện tích, giá, địa chỉ...

Bước 5: Lưu lại thông tin

2. Sửa dự án

Bước 1: Vào phần nội dung / Bài viết / Dự án bất động sản, để xem danh sách các dự án

Bước 2: Click vào tiêu đề của dự án muốn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin dự án trong màn hình sửa giống khi thêm mới

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa dự án

Bước 1: Click chuột vào vùng của 1 dự án muốn xóa trong danh sách

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng xóa

Bước 3: Xác nhận xóa

4. Tính năng khác

Cho phép tìm kiếm dự án theo tên

Sắp xếp dự án theo các tiêu chí

Lựa chọn kiểu hiển thị theo dạng lưới hoặc danh sách

5. Kéo thả tính năng 

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget là dự án bất động sản

Bước 5: Cấu hình

Bước 6: Lựa chọn bố cục

- Chọn bố cục dạng danh sách

Hình ảnh hiển thị dự án theo kiểu danh sách

- Chọn bố cục dạng lưới

 

Hình ảnh hiển thị dự án theo kiểu lưới

Bước 6: Lưu lại thông tin