Để có thể quản trị website, trước hết bạn phải đăng ký dùng thử 1 mẫu tại trang colombo.vn.

Cách đăng ký website thực hiện như sau:

Bước 1: Vào trang http://colombo.vn/mau-giao-dien chọn mẫu website muốn đăng ký

Bước 2: Di chuột vào mẫu muốn đăng ký/chọn mẫu

Bước 3: Nhập thông tin đăng ký

 

Bước 4: Chọn nút đăng ký

Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến website dùng thử bạn đăng ký. Hệ thống sẽ gửi về mail và số điện thoại của bạn tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào trang.