Website cho phép người dùng quản lý các thông tin bất động sản muốn giao bán hoặc cho thuê...

1. Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập quản trị

Bước 2: Di chuột vào phần nội dung / Sản phẩm / Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin thêm mới cho sản phẩm

Bước 4: Lưu lại thông tin thêm mới

2. Sửa sản phẩm

Bước 1: Vào xem danh sách sản phẩm

Bước 2: Thay đổi thông tin sản phẩm trong màn hình sửa

Bước 3: Lưu lại thay đổi

3. Xóa sản phẩm

Bước 1: Lựa chọn sản phẩm muốn xóa trong danh sách

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng sản phẩm và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn các kiểu widget bất động sản

 

Bước 5: Cấu hình cho kiểu widget sản phẩm đã chọn

Bước 6: Lưu lại thông tin cấu hình