Website cho phép quản lý danh mục trong quản trị và ngoài trang.

1. Quản trị danh mục trong quản trị

1.1. Thêm mới danh mục

Cách 1:

Bước 1: Vào phần nội dung / Danh mục / Cây chuyên mục / Thêm mới

altalt

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới. Nếu là chuyên mục cha thì lựa chọn chuyên mục cha là chuyên mục gốc, nếu là chuyên mục con thì lựa chọn chuyên mục cha cho chuyên mục thêm mới. Lưu ý 1 số thông tin như tiêu đề, chuyên mục cha, kiểu dữ liệu.

altalt

Bước 3: Lưu lại thông tin

Cách 2:

Bước 1: Chọn biểu tượng thêm mới chuyên mục con của chuyên mục cha

altalt

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới. Lưu ý tiêu đề, kiểu dữ liệu phải chọn theo kiểu dữ liệu cha.

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.2. Sửa danh mục

Bước 1: Chọn chuyên mục muốn sửa. Click đúp chuột vào chuyên mục hoặc chọn biểu tượng sửa của chuyên mục.

altalt

Bước 2: Thay đổi thông tin chuyên mục trong màn hình sửa giống như khi thêm mới

altalt

Bước 3: Lưu lại thông tin thay đổi

1.3. Xóa danh mục

Bước 1: Lựa chọn biểu tượng xóa của chuyên mục

altalt

Bước 2: Xác nhận xóa

altalt

2. Quản trị danh mục ngoài trang

2.1. Thêm mới danh mục

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm mới chuyên mục ngoài trang

alt

Bước 3: Nhập thông tin thêm mới cho chuyên mục 

alt

Bước 4: Lưu lại thông tin

2.2. Sửa danh mục

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Di chuột vào chuyên mục muốn sửa / Lựa chọn biểu tượng sửa hình chiếc bút

alt

Bước 3: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

alt

Bước 4: Lưu lại thông tin sau khi sửa

2.3. Xóa danh mục

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Di chuột vào chuyên mục muốn xóa / Lựa chọn biểu tượng xóa hình chữ x

alt

Bước 3: Chọn OK để xác nhận xóa