Chức năng đổi màu website cho phép người dùng thay đổi tùy ý màu sắc mong muốn. Để đổi màu thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập website

Bước 2: Di chuột biểu tượng bên trái màn hình / Thiết kế

Bước 3: Chọn màu sắc muốn thay đổi