Các mẫu thiết kế website của Colombo có những tính năng cơ bản sau:

- Đăng ký, đăng nhập: Mỗi website đều có tính năng đăng ký, đăng nhập dành cho thành viên và quản trị website.

- Tài khoản: Quản lý thông tin các dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng, các dịch vụ đã hết hạn và dịch vụ chưa sử dụng. Khách hàng có thể đăng ký các dịch vụ chưa sử dụng ngay tại đây.

- Tính năng kéo thả: Cho phép kéo thả tùy biến các chức năng 1 cách dễ dàng.

- Hệ thống: Lưu trữ toàn bộ thông tin cấu hình hệ thống như màu sắc toàn trang, các thành phần của trang. Cấu hình logo, mạng xã hội, sao lưu, phục hồi và chọn giao diện vv...Thống kế lượt truy cập của người dùng đến website của bạn