1. Đặt hàng

Bước 1: Vào trang sản phẩm của website

Bước 2: Chọn mua sản phẩm trong danh sách

Bước 3: Nhập số lượng

Bước 4: Nhập thông tin mua hàng, thanh toán, vận chuyển

Bước 5: Đặt hàng

2. Quản lý đơn hàng

2.1. Xem đơn hàng

Bước 1: Vào phần giao dịch / giao dịch / Luồng dữ liệu đặt hàng

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng xem đơn hàng

Bước 3: Xem đơn hàng

2.2. Thay đổi trạng thái đơn hàng

Bước 1: Vào phần giao dịch / giao dịch / Luồng dữ liệu đặt hàng

Bước 2: Lựa chọn trạng thái muốn thay đổi cho đơn hàng