Cách quản trị sản phẩm các website bán hàng

1. Thêm mới sản phẩm

Cách 1:

Bước 1: Vào phần bài viết / Sản phẩm / Thêm mới

alt

 

Bước 2: Nhập thông tin cơ bản như tiêu đề, lựa chọn chuyên mục, giá, ảnh đại diện,…

alt

 

Bước 3:  Nhập thông tin bổ sung, hình ảnh, thuộc tính sản phẩm

alt

Bước 4: Nhập thuộc tính sản phẩm

alt

Bước 5: Nhập thông tin kho hàng

alt

Bước 6: Lưu lại thông tin

Cách 2:

Bước 1: Lấy file mẫu

alt

Bước 2: Nhập dữ liệu theo file mẫu

Bước 3: Up file vừa nhập liệu

alt

Bước 4: Cập nhật sau khi up file thành công

2. Sửa sản phẩm

Bước 1: Click vào tiêu đề sản phẩm muốn sửa trong danh sách

alt

Bước 2: Thay đổi thông tin sản phẩm

alt

Bước 3: Lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa sản phẩm

3.1. Xóa 1 sản phẩm

Bước 1: Lựa chọn biểu tượng xóa của sản phẩm muốn xóa trong danh sách sản phẩm

alt

Bước 2: Xác nhận xóa

alt

3.2. Xóa nhiều sản phẩm

Bước 1: Check chọn những sản phẩm muốn xóa trong danh sách

alt

Bước 2: Chọn hành động xóa

alt

Bước 3: Xác nhận xóa

alt

4. Tìm kiếm sản phẩm

Cho phép tìm kiếm sản phẩm theo mã, tên sản phẩm, chuyên mục, kho hàng

alt

5. Kéo thả tính năng 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng sản phẩm và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

alt

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget sản phẩm thương mại

alt

 

Bước 5: Cấu hình cho kiểu widget sản phẩm đã chọn

alt

Bước 6: Chọn bố cục hiển thị

- Chọn tab bố cục / Dạng lưới

alt

alt

Sản phẩm hiển thị dạng lưới (Tùy theo lựa chọn bố cục chi tiết mà sản phẩm hiển thị các dạng khác nhau)

- Chọn tab bố cục / Dạng danh sách

alt

 

alt

Sản phẩm hiển thị theo dạng danh sách

- Chọn tab bố cục / dạng tab. Các chuyên mục của sản phẩm sẽ hiển thị theo tab dọc ở bên trái, bên phải là sản phẩm hiển thị theo kiểu slide

alt

- Chọn tab bố cục / Dạng slide

alt

- Chọn tab bố cục / Dạng chi tiết

alt

 

alt

Sản phẩm hiển thị theo dạng chi tiết

Bước 7: Lưu lại thông tin