Sau khi đăng ký website dùng thử thành công, khách hàng đăng nhập vào trang để quản trị.

Cách đăng nhập vào website thực hiện như sau:

Bước 1: Vào trang website đã đăng ký dùng thử. Chọn đăng nhập trên đầu trang

Bước 2: Nhập email đã đăng ký và mật khẩu được gửi về số điện thoại để đăng nhập trang

Chú ý: Những website không có phần đăng nhập trên đầu trang thì người dùng vào form đăng nhập như sau:Tên miền đăng ký dùng thử/login

Bước 3: Vào quản trị của trang