1. Website bất động sản là gì?

Thị trường nhà đất đang nóng lên từng ngày và nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang chào bán nhiều sản phẩm hấp dẫn – phù hợp với các mức thu nhập khác nhau của các hộ gia đình. Thiết kế website bất động sản là điều tất yếu của các doanh nghiệp trước khi muốn quảng bá sản phẩm, dự án và uy tín thương hiệu của mình trên thị trường cạnh tranh khốc liệt này.

Mẫu thiết kế website bất động sản

2. Tính năng

Mẫu thiết kế website bất động sản là một trong các mẫu website mà Colombo cung cấp cho khách hàng. Ngoài những tính năng cơ bản như quản trị tin tức, danh mục, hình ảnh, video, cấu hình hệ thống, tính năng kéo thả... Mẫu thiết kế cho phép người dùng có thể quản trị các dự án, sản phẩm bất động sản mà mình đang kinh doanh.

- Phần dự án bất động sản là một dạng bài viết tin tức. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa và thực hiện kéo thả tính năng để hiển thị các bài viết ra ngoài trang.

- Sản phẩm bất động sản là phần giới thiệu và trình bày chi tiết thông tin của dự án, có thể phân chia thành các dự án cho thuê, dự án chào bán, ... Cho phép người dùng có thể thêm, sửa, xóa và kéo thả tính năng ra ngoài trang.

- Bạn có thể tham khảo mẫu thiết kế: http://realty.vhv.vn/