Sau khi đăng nhập được vào trang quản trị, khách hàng có thể quản lý danh mục của website. Có thể thêm mới, sửa, xóa danh mục tùy ý.

Để vào phần danh mục, khách hàng di chuột vào phần nội dung và chọn phần danh mục.

1. Thêm mới danh mục

Bước 1: Click nút thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới

Tiêu đề: Chính là tên danh mục.

Chuyên mục cha: Nếu danh mục thêm mới có danh mục cha thì lựa chọn danh mục cha, ngược lại thì là chuyên mục gốc.

Kiểu dữ liệu: Tùy thuộc vào danh mục thêm mới mà lựa chọn kiểu dữ liệu theo ý muốn. Ví dụ muốn thêm bài viết giới thiệu thì lựa chọn kiểu dữ liệu là giới thiệu, hoặc bài viết tin tức thì kiểu dữ liệu là bài viết tin tức, hoặc là sản phẩm thương mại thì kiểu dữ liệu là sản phẩm thương mại,…

Bước 3: Lưu lại thông tin danh mục

2. Sửa danh mục

Bước 1: Chọn biểu tượng hình chiếc bút

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa như tiêu đề, chuyên mục cha, kiểu dữ liệu…

Bước 3: Click vào nút lưu để lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa danh mục

Cho phép xóa danh mục không cần thiết.

Bước 1: Chọn biểu tượng xóa hình chữ x

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả danh mục

Bước 1: Người dùng di chuột vào mũi tên ở đầu danh mục

Bước 2: Người dùng có thể kéo danh mục lên, xuống, hoặc kéo sang trái , sang phải tùy ý. Sau đó thả ra.

Bước 3: Click lưu lại sau khi kéo thả ở cuối trang.