1. Quản trị tin tức

1.1 Thêm mới tin tức

Bước 1: Vào trang http://enterprise.colombovn.com/

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 3 : Vào phần nội dung / Bài viết / Tin tức / Thêm mới

altalt

Bước 4 : Nhập thông tin thêm mới. Lưu ý 1 số thông tin như tiêu đề, chuyên mục, hình ảnh liên quan đến bài viết và nội dung của bài viết. Để ẩn hiện bài viết thì uncheck hoặc check ‘ hiển thị’, ẩn bình luận của bài viết thì check ‘khóa bình luận’.

altalt

Bước 4: Lưu lại sau khi nhập xong thông tin

1.2. Sửa tin tức

Bước 1: Vào xem danh sách các tin tức

Bước 2: Click đúp chuột vào tiêu đề bài viết muốn sửa

altalt

Bước 3: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa giống như nhập thông tin thêm mới

altalt

Bước 4: Lưu lại thông tin sau khi sửa

1.3. Xóa tin tức

Bước 1: Chọn vào vùng của tin tức muốn xóa trong danh sách

altalt

Bước 2: Xác nhận xóa

alt

2. Kéo thả tin tức

Để hiển thị tin tức ra ngoài trang, sau khi thêm mới tin tức trong quản trị người dùng phải thực hiện kéo thả tính năng tin tức. Thực hiện cấu hình các thông tin. Người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn biểu tượng thêm ở ngoài trang sau khi đăng nhập

Bước 2: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả vào vị trí mong muốn

alt

Bước 3: Sau khi kéo thả người dùng thực hiện cấu hình các thông tin của tin tức như sau:

alt

Bước 4: Chọn tab bố cục để chọn dạng hiển thị cho tin tức

alt

- Dạng danh sách

alt

 

alt

Tin tức hiển thị theo dạng danh sách (Chọn bố cục chi tiết khác nhau thì hiển thị khác nhau)

- Dạng slide

alt

 

alt

Tin tức hiển thị dạng slide (Chọn bố cục chi tiết khác nhau thì hiển thị khác nhau)

- Dạng lưới

alt

alt

Tin tức hiển thị theo dạng lưới (Chọn bố cục chi tiết khác nhau thì hiển thị khác nhau)

- Dạng timeline 

alt

Tin tức hiển thị theo dạng timeline (Chọn bố cục chi tiết khác nhau thì hiển thị khác nhau)

 

Bước 5: Lưu lại thông tin cấu hình

alt