Cách quản lý chủ đề tin tức

1. Thêm mới chủ đề

Bước 1: Vào phần bài viết / Chủ đề tin tức / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới. Lưu ý các thông tin như tiêu đề, hình ảnh, nội dung, lựa chọn chuyên mục thuộc chủ đề tin tức

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa chủ đề

Bước 1: Vào phần chủ đề tin tức / Click tiêu đề chủ đề muốn sửa

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa chủ đề

Bước 1: Click vào vùng của 1 chủ đề tin tức / Chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget là chủ đề

Bước 5: Cấu hình

Bước 6: Lưu lại thông tin