1. Nội dung là gì?

Mỗi một website đều có phần quản trị nội dung. Nội dung là các văn bản, hình ảnh, ảnh động, video, và âm thanh trên một trang web được người quản trị website hoặc người được phân quyền quản trị website đăng lên. 

2. Các loại nội dung

Nội dung gồm có tin tức và cây chuyên mục.

Tin tức là các bài viết, hình ảnh, video,... Một bài viết tin tức khi quản trị cần lưu ý 1 số thông tin như: Tiêu đề, hình ảnh liên quan, nội dung bài viết, các thông tin cấu hình SEO...

Cây chuyên mục là các chuyên mục thể hiện tất cả các thông tin mà website bạn muốn truyền tải đến khách hàng.

3. Cách quản trị nội dung

Để quản trị nội dung người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị website

Bước 2: Sau khi đăng nhập người dùng vào trang quản trị. Sẽ có hình ảnh như sau:

alt

Bước 3: Để quản trị tin tức người dùng lựa chọn phần bài viết / Tin tức. Cho phép người dùng thêm, sửa, xóa tin tức.

alt

Bước 4: Quản trị cây chuyên mục người dùng chọn phần danh mục. Cho phép thêm, sửa, xóa danh mục

alt