1. Đăng ký website

Để đăng ký 1 website người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào trang http://colombo.vn/mau-giao-dien chọn mẫu website muốn đăng ký

Bước 2: Di chuột vào mẫu website chọn chi tiết

alt

Bước 3: Nhập thông tin đăng ký

alt

Bước 4: Chọn nút đăng ký

Sau khi đăng ký thành công hệ thống sẽ tự động chuyển đến website dùng thử bạn đăng ký. Hệ thống sẽ gửi về mail và sđt của bạn tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập

alt

2. Đăng ký thành viên

Bước 1: Vào website muốn đăng ký thành viên chọn nút đăng ký

Bước 2: Nhập thông tin trong form đăng ký. Lưu ý các trường có dấu * là trường bắt buộc.

alt

Bước 3: Check vào 'Tôi đã đọc và đồng ý...'

Bước 4: Chọn nút đăng ký để hoàn thành

3. Đăng nhập

Bước 1: Vào website đã đăng ký / Chọn nút đăng nhập trên website. Với website không có nút đăng ký đăng nhập thì người dùng vào form đăng nhập như sau: TenMienWebsiteDangKy/login

Bước 2: Điền thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký vào form đăng nhập

alt

Bước 3: Chọn nút đăng nhập.

Nếu người dùng quên mật khẩu có thể click vào 'Quên mật khẩu' để lấy lại mật khẩu.

alt

Người dùng nhập email đã đăng ký để lấy mật khẩu mới

alt

Sau đó bạn vào email để kích hoạt mật khẩu mới và đăng nhập vào website bằng mật khẩu mới.