Tìm kiếm
Loại bài viết
Chuyên mục
Bài viết
TP HCM: 3.200 cán bộ, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính với Covid-19
TTTĐ - Kết quả xét nghiệm bước đầu cho kết quả 3.200 cán bộ, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính với Covid- 19.