Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng gấp hơn 4 lần lên 230 tỷ đồng


Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của TID đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 31,6% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (mã chứng khoán TID) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt gần 1.263 tỷ đồng, giảm 28% so với quý 3 năm ngoái. 

Nhờ chi phí giá vốn giảm sâu hơn ở mức hơn 32% so với cùng kỳ còn 1.038 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhẹ gần 4 tỷ đồng lên 224,7 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ bán hàng hóa thành phẩm đạt 946,7 tỷ đồng, chiếm khoảng 74,8% tổng doanh thu và giảm hơn 32% so với cùng kỳ; doanh thu từ kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tăng gấp gần 2 lần lên 254,8 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 76 tỷ đồng, tăng cao gấp 4,5 lần so với cùng kỳ nhờ ghi nhận khoản cổ tức lợi nhuận được chia 20,4 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước ghi nhận 590 triệu đồng) và khoản thu từ hoạt động tài chính khác 42,6 tỷ đồng (quý 3/2020 ghi nhận 2,7 tỷ). Chi phí tài chính giảm nhẹ hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 50 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt giảm 43,6% và 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết ghi nhận vỏn vẹn 881 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 37,8 tỷ đồng. Kết quả Tổng công ty Tín Nghĩa ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu 124,5 tỷ đồng, tăng 31,6% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng gấp hơn 4 lần lên 230 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 4.895,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm sâu 14,3% nên lợi nhuận gộp tăng 13,4% lên mức 544 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng cao gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước lên 230 tỷ đồng.

So với kế hoạch 10.500 tỷ doanh thu và 390 tỷ LNST, 9 tháng Công ty đã thực hiện được gần 47% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2021 TID còn 172,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 65 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Tổng tài sản đạt gần 14.016 tỷ đồng, tăng 691 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả 10.346 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 978 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.099 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau thời gian dài dập dình quanh mức giá 30.000 đồng/cp, bắt đầu từ hồi đầu tháng 10 cổ phiếu TID bắt đầu tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu TID dừng tại mức giá cao nhất từ trước tới nay 59.000 đồng/cp, tăng cao gấp đôi trong vòng 1 tháng và tăng cao gấp 3,7 lần so với hồi đầu năm.

Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng gấp hơn 4 lần lên 230 tỷ đồng - Ảnh 2.
Bài liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội