Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới


Ngân hàng Nhà nước vừa có các quyết định bổ nhiệm nhân sự là lãnh đạo CIC, Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cụ thể, ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Cao Văn Bình giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) từ ngày 1/11/2021. Thời hạn giữ chức vụ của ông Cao Văn Bình là 5 năm.

Bên cạnh đó, NHNN bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuấn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý ngoại hối, giữ chức vụ Vụ Trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN kể từ ngày 01/11/2021. 

Thống đốc NHNN cũng bổ nhiệm bà Vũ Thúy Ngọc, Trưởng phòng Phòng Quản lý, giám sát vi mô Ngân hàng Thương mại Nhà nước thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (Cục I) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục I - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kể từ ngày 01/11/2021. Thời hạn giữ chức vụ của bà Vũ Thúy Ngọc là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ngoài ra, NHNN bổ nhiệm ông Nguyễn Trà Dương - Phó Giám đốc phụ trách NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Định, giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Định kể từ ngày 01/11/2021. 

Bài liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội