Đất Xanh Services (DXS) báo lãi 9 tháng đạt 894 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ


Trong đó lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của Đất Xanh Services đạt 240 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ.

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services – mã chứng khoán DXS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 894 tỷ đồng, giảm 6,3% so với quý 3 năm ngoái. Tuy vậy chi phí vốn bỏ ra tăng mạnh, tăng 48,3% so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận gộp thu về còn 536 tỷ đồng, giảm 24,8% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính tăng hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 16 tỷ đồng còn chi phí tài chính cũng tăng gần 12 tỷ đồng, lên trên 24 tỷ đồng – toàn bộ chi phí tài chính của công ty đều là chi phí lãi vay. Trừ các chi phí khác, quý 3 Đất Xanh Services lãi sau thuế 240 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 169 tỷ đồng.

Đất Xanh Services (DXS) báo lãi 9 tháng đạt 894 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 3.022 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 130% nên dẫn đến lợi nhuận gộp thu về còn 1.933 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ dịch vụ bất động sản đạt 2.730 tỷ đồng, chiếm trên 90% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu đầu tư và phát triển dự án bất động sản.

Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng 130 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 435 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 110 tỷ đồng, lên 336 tỷ đồng. Lợi nhuận khác giảm gần 23 tỷ đồng, xuống còn 10 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận sau thuế còn 894 tỷ đồng, tăng 24,3% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 567 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 đạt hơn 2.014 tỷ đồng, tăng 315 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 1.722 tỷ đồng là bất động sản dở dang.

Đất Xanh Services (DXS) báo lãi 9 tháng đạt 894 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Tính đến 30/9/2021 Đất Xanh Services còn 824 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (tăng 450 tỷ đồng so với đầu kỳ), có 704 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng và tiền gửi trên 3 tháng đến 12 tháng có tổng giá trị 367 tỷ đồng (tăng 257 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối quý 3 tăng 1.245 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 4.322 tỷ đồng. Còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn chỉ còn 143 tỷ đồng.

Bài liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội