Đóng lại

Website của tôi làm xong có SEO lên top Google được không?

Hoàn toàn có thể được, website của chúng tôi bán cho bạn được xây dựng & thiết kế theo chuẩn SEO

Trả lời:

Hoàn toàn có thể được, website của chúng tôi bán cho bạn được xây dựng & thiết kế theo chuẩn SEO, tuy nhiên nó không thể tự chạy lên top được mà cần bạn phải tiến hành làm SEO các từ khóa cho nó. Website của chúng tôi giống như một chiếc xe tốt, nếu muốn chiến thắng trong cuộc đua lên top Google với các "chiếc xe" của công ty khác, bạn phải tiến hành làm các công việc về SEO nếu bạn có hiểu biết về nó, hoặc thuê các đơn vị chuyên làm SEO thực hiện.

Thời tiết