Đóng lại

Sau khi nhân bản website xong, tôi muốn làm thêm marketing online, công ty có làm không?

Colombo.vn hỗ trợ khách hàng marketing online bằng việc chạy từ khóa adwords, chi phí phụ thuộc vào từ khóa khách hàng chọn, colombo.vn sẽ thu thêm phí dịch vụ 15%

Trả lời:

Colombo.vn hỗ trợ khách hàng marketing online bằng việc chạy từ khóa adwords, chi phí phụ thuộc vào từ khóa khách hàng chọn, colombo.vn sẽ thu thêm phí dịch vụ 15%