Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Chuyên mục
Bài viết
Lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021
VOV.VN - Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 là 6,5%, nhưng WB, IMF và các tổ chức quốc tế còn dự báo lạc quan hơn...