Đóng lại

Tôi muốn qua công ty để được tư vấn có được không?

Nếu quý khách ở gần công ty, quý khách có thể qua công ty để được nhân viên kinh doanh tư vấn kĩ lưỡng hơn.
 

Trả lời:

Nếu quý khách ở gần công ty, quý khách có thể qua công ty để được nhân viên kinh doanh tư vấn kĩ lưỡng hơn.