Đóng lại

Tôi không ở Hà Nội, vậy làm cách nào để tôi có thể ký hợp đồng với công ty

Chúng tôi  sẽ gửi file mềm hợp đồng cho quý khách sau khi điền thông tin đầy đủ, chúng tôi sẽ kí đóng dấu và chuyển cho quý khách, sau khi nhận được quý khách kí và chuyển phát lại cho chúng tôi 1 bản
 

Trả lời:

Chúng tôi  sẽ gửi file mềm hợp đồng cho quý khách sau khi điền thông tin đầy đủ, chúng tôi sẽ kí đóng dấu và chuyển cho quý khách, sau khi nhận được quý khách kí và chuyển phát lại cho chúng tôi 1 bản