Đóng lại

Năm sau tôi có phải gia hạn website không và chi phí như thế nào?

Một năm quý khách phải gia hạn website một lần:
Tên miền: Phụ thuộc vào tên miền quý khách mua
Hosting: Phí gia hạn cho năm tiếp theo 900.000 VNĐ
 

Trả lời:

Một năm quý khách phải gia hạn website một lần:
Tên miền: Phụ thuộc vào tên miền quý khách mua
Hosting: Phí gia hạn cho năm tiếp theo 900.000 VNĐ