Đóng lại

Hình thức thanh toán như thế nào?

Nếu quý khách ở Hà Nội quý khách có thể qua công ty thanh toán tiền mặt
Nếu quý khách ở xa, quý khách có thể chuyển khoản thanh toán
 

Trả lời:

Nếu quý khách ở Hà Nội quý khách có thể qua công ty thanh toán tiền mặt
Nếu quý khách ở xa, quý khách có thể chuyển khoản thanh toán