Đóng lại

Công ty tôi muốn lấy hóa đơn có được không?

Chi phí trên chưa bao gồm VAT, nếu quý khách muốn lấy hóa đơn vui lòng công thêm VAT 10% đối với hosting và tên miền quốc tế.
 

Trả lời:

Chi phí trên chưa bao gồm VAT, nếu quý khách muốn lấy hóa đơn vui lòng công thêm VAT 10% đối với hosting và tên miền quốc tế.
 

Thời tiết