Đóng lại

Chi phí Nhân bản một website trên colombo.vn bao gồm những loại phí nào?

Để nhân bản một website trên colombo.vn, quý khách cần trả cho 2 loại chi phí sau:

Trả lời:

Để nhân bản một website trên colombo.vn, quý khách cần trả cho 2 loại chi phí sau:

Tên miền:

Trường hợp 1: Qúy khách đã có sẵn tên miền, quý khách không phải mua tên miền mới, sau khi nhân bản website quý khách cung cấp tài khoản quản lý tên miền chúng tôi sẽ sẽ trỏ tên miền vào website cho quý khách

Trường hợp 2: Qúy khách chưa có tên miền, chúng tôi sẽ mua giúp quý khách và trỏ tên miền vào website vừa nhân bản cho quý khách

Hosting: Không gian lưu trữ thông tin website trên mạng

Thời tiết