Hà Quốc Hưng

Hà Quốc Hưng

Địa chỉ: Hà Nội

- Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh báo chí, truyền hình

- Phụ trách đối nội, đối ngoại của công ty, quản lý nhân sự trực tiếp phòng kinh doanh

 

Kết nối với tôi

Mô tả

- Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh báo chí, truyền hình

- Phụ trách đối nội, đối ngoại của công ty, quản lý nhân sự trực tiếp phòng kinh doanh

 

Nội dung

- Kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh báo chí, truyền hình

- Phụ trách đối nội, đối ngoại của công ty, quản lý nhân sự trực tiếp phòng kinh doanh

- Từng tham ra cùng công ty rất nhiều dự án lớn và chịu trách nhiệm chính về vấn đề tài liệu, thủ tục, điển hình như: Shop One (Viettel), Cục năng lượng Nguyên tử, HPE...

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Bình luận
Bài liên quan

Nội dung đang cập nhật...