Đóng lại
 Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (VTOS)

Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (VTOS)

Tên đầy đủ:  Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội (VTOS)
Địa chỉ: Phòng 402 - Tầng 4 - Tòa nhà Vinaplast - Tài Tâm, 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành du lịch tại Việt Nam, Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội, do Liên minh Châu Âu tài trợ, được giao nhiệm vụ sửa đổi bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do Dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam” xây dựng. Bộ tiêu chuẩn VTOS sửa đổi được phát triển mở rộng bao gồm cả các lĩnh vực được xác định là quan trọng đối với Việt Nam, ví dụ như Thuyết minh Du lịch, Phục vụ trên Tàu thủy Du lịch và Vận hành Cơ sở lưu trú nhỏ, cũng như mở rộng thành năm bậc nghề từ nhân viên tập sự cho tới quản lý cấp cao.

Bình luận
Thời tiết