Đóng lại
Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng Việt

Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng Việt

Tên đầy đủ: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng Việt
Địa chỉ: 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Giới thiệu

Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng Việt (CVTD) là một tổ chức Phi chính phủ quốc tế và Công ty CP Đầu tư HTQT và Giáo dục N.G.O là một doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, (gọi chung là CVTD Vietnam) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch sinh thái cộng đồng và nghiên cứu khoa học. Sứ mệnh của CVTD Vietnam là kết nối, thúc đẩy hợp tác lâu dài và bền vững các nguồn lực tổ chức và mọi cá nhân trên toàn thế giới trợ giúp cho sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội và cộng đồng Việt Nam.
 
CVTD Vietnam là thành viên của Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (website: www.nhantai.org.vn), với sự hỗ trợ từ Dự án STEPs4NGOs thuộc Chương trình Thanh niên hành động của Ủy ban Châu Âu.

Bình luận
Thời tiết