Đóng lại
Tổng cục du lịch Việt Nam

Tổng cục du lịch Việt Nam

Tên đầy đủ: Tổng cục du lịch Việt Nam
Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giới thiệu

Chương trình nhãn Bông Sen Xanh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng vào năm 2012 nhằm nâng cao hoạt động và khả năng cạnh tranh về môi trường, xã hội và kinh tế của ngành khách sạn Việt Nam.
Mục tiêu của nhãn Bông Sen Xanh

Đạt được sự cải thiện đáng kể trong thực hành về môi trường tại các điểm đến du lịch
Bảo tồn hiệu quả hơn sự đa dạng sinh học ở cả trên đất liền và môi trường nước tại những điểm đến có khách sạn được dán nhãn Bông Sen Xanh
Đạt được sự giảm thiểu đáng kể về lượng nước và năng lượng tiêu thụ 
Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo 
Nâng cao biện pháp xử lý rác thải và nước thải phù hợp
Nâng cao nhận thức về nhu cầu cũng như lợi ích của việc bảo vệ môi trường và tính nhạy cảm của văn hóa đối với du khách, nhân viên của khách sạn và cư dân địa phương

Bình luận
Thời tiết