Đóng lại
Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

Tên đầy đủ: Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5 Toà nhà 38 Phố Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Giới thiệu

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD ) được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-BNV ngày 04/07/2007 của Bộ Nội vụ. Hội ra đời với mục tiêu tập hợp, đoàn kết các Nhà quản trị doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp nhằm xây dựng một nền quản trị tốt hơn cho từng doanh nghiệp hội viên và cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 

Bình luận
Thời tiết