Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên đầy đủ: Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giới thiệu

Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại; là đầu mối điều phối, tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Trụ sở: Số 7 Yết Kiêu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
Điện thoại: 04.37676666;  Fax: 04.37675959
Email: vanthucucttdn@mic.gov.vn
 
Cục trưởng:
Ông Lê Văn Nghiêm
Điện thoại: 04.37676868
Email: lenghiem@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng: 
Ông Phạm Minh Giang
Điện thoại: 04.37676666 (máy lẻ 121)
Email: pmgiang@mic.gov.vn
Ông Mai Ánh Hồng 
Email: maianhhong@mic.gov.vn
Ông Bùi Sỹ Hoa
Email: bshoa@mic.gov.vn
 
Văn phòng
Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Anh Minh
Điện thoại: 04.37676789
Email: naminh@mic.gov.vn
 
Phòng Nghiệp vụ:
Điện thoại: 04.37676666 (máy lẻ 118)
 
Phòng Hợp tác quốc tế:
Điện thoại: 04.37676666 (máy lẻ 114)
 
Phòng điều phối:
Điện thoại: 04.37676666 (máy lẻ 112)
Email: pt_hong@mic.gov.vn
 
Phòng Thông tin báo chí:
Điện thoại: 04.37676666 (máy lẻ 109)
Email: nh_mai@mic.gov.vn 
 
Cục Thông tin đối ngoại có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Bình luận
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội