Cục Năng lượng Nguyên tử

Cục Năng lượng Nguyên tử

Tên đầy đủ: Cục Năng lượng Nguyên tử
Địa chỉ: Số 113, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy- Hà Nội
Giới thiệu

Cục Năng lượng nguyên tử là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước và thực hiện các hoạt động sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý của Cục.

Bình luận
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội