Đóng lại
Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ và đầu tư

Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ và đầu tư

Tên đầy đủ: Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ và đầu tư
Địa chỉ: Tầng 5 Toà nhà 38 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giới thiệu

Công ty nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và đầu tư CONCETTI là một công ty tư vấn độc lập chuyên nghiệp hàng đầu ra đời đầu tiên tại Việt nam.
CONCETTI chuyên cung cấp dịch vụ nghiên cứu và tư vấn chất lượng cao cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các định chế tài chính, các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Bình luận
Thời tiết