Đóng lại
Bệnh viện ung bướu Hà Nội

Bệnh viện ung bướu Hà Nội

Tên đầy đủ: Bệnh viện ung bướu Hà Nội
Địa chỉ: 42A Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Giới thiệu

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa ung thư hạng I của thành phố Hà Nội. Bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân ung thư trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận từ miền Trung trở ra.
1. Chức năng:
   - Khám, cấp cứu, chữa bệnh, phục hồi chức năng về lĩnh vực chuyên ngành Ung bướu.
  - Đào tạo và tham gia đào tạo nhân lực y tế; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh.
  - Nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ người bệnh và phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2. Nhiệm vụ:
  - Khám, cấp cứu, chữa bệnh
  - Đào tạo cán bộ: Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ung bướu; Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.
  - Nghiên cứu khoa học: tổ chức thực hiện nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học ở cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở
  - Chỉ đạo tuyến về công tác dự phòng, chẩn đoán, điều trị và các hoạt động phòng chống ung thư; Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn về chuyên ngành ung thư cho tuyến dưới; Theo dõi, giám sát các hoạt động y tế tuyến trước trong khu vực được phân công.
  - Phòng, chống dịch bệnh
  - Hợp tác quốc tế
  - Quản lý bệnh viện: quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện; Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế; Thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành y tế.

Bình luận
Thời tiết