Bộ LĐ-TB&XH: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cả nước là 1,076 tỷ đồng


Tiền thưởng Tết Tân Sửu cao nhất ở TP.HCM lên tới 1,076 tỷ đồng, thuộc về DN FDI, ngành cơ điện lạnh, trong khi tại Hà Nội thì mức thưởng cao nhất dừng ở 400 triệu đồng, và thuộc về DN dân doanh.

Mới đây, thông tin liên quan tới tiền lương 2020 và thưởng Tết 2021 của 62.640 doanh nghiệp (tương ứng với 4,65 triệu lao động, chiếm 17,9% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) đã được gửi về các Sở LĐ-TB&XH dịp cuối năm 2020. Báo cáo do Bộ LĐ-TB&XH công bố tại cuộc Họp Chính phủ ngày 2/2.

Về tết Dương lịch, theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, khoảng 45,2% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp đã báo cáo kế hoạch về thưởng Tết Dương lịch. Theo đó, mức thưởng Tết bình quân là 2,34 triệu đồng/người, tăng 151% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2020 (0,93 triệu đồng/người).

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 4,77 triệu đồng/người, tăng 136% so với 2020 (2,02 triệu đồng/người).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 4,82 triệu đồng/người, tăng 230% so với 2020 (1,46 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 2,15 triệu đồng/người, tăng 166% so với 2020 (0,81 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 2,33 triệu đồng/người, tăng 165% so với 2020 (0,88 triệu đồng/người).

Đặc biệt, mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2021 là 990 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại TPHCM.

Còn đối với tết Nguyên đán Tân Sửu, theo Bộ LĐ-TB&XH, khoảng 55,6% trong tổng số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán năm 2021, mức thưởng bình quân gần bằng 01 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 5,85 triệu đồng/người, bằng 95% so với năm 2020 (6,16 triệu đồng/người).

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 6,76 triệu đồng/người, bằng 91% so với 2020 (7,47 triệu đồng/người).

Doanh nghiệp dân doanh là 6,05 triệu đồng/người, bằng 94% so với 2020 (6,41 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,99 triệu đồng/người, tăng 2% so với 2020 (6,83 triệu đồng/người).

Đặc biệt, mức thưởng cao nhất dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 1,07 tỷ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở TPHCM.

Một số doanh nghiệp khác tại các địa phương: Hà Nội là 400 triệu đồng (doanh nghiệp dân doanh), tại Đà Nẵng là 127 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Đồng Nai là 600 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tại Bình Dương là 497 triệu đồng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)...

Bài liên quan
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội