Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng

Tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm hay và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Trong năm 2020, các cấp Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện tư vấn pháp luật được 1.245 cuộc cho 3.526 tổ chức và cá nhân, tập trung nhiều ở các lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, khiếu nại tố cáo, tranh chấp dân sự, chính sách xã hội, chính sách người có công, trình tự thủ tục kiện tụng; thực hiện trợ giúp pháp lý 468 cuộc cho hơn 1.200 lượt người dân có yêu cầu. Hội Luật gia các cấp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hòa giải cơ sở tham gia hướng dẫn, hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở được 554 vụ việc; đóng góp ý kiến vào 18 dự thảo Luật và hơn 300 dự thảo văn bản của HĐND và UBND các cấp. Bên cạnh đó, Hội Luật gia các cấp còn tích cực tham gia vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật theo phạm vi, chức năng và nhiệm vụ của Hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền, làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật. Tiếp tục kiện toàn hơn nữa đội ngũ tư vấn viên, cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả tư vấn và trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho hội viên…

Tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các 


Nguồn:

Tin liên quan

Theo dõi chúng tôi

Thư viên ảnh

Tin nổi bật