5 loại gạch ốp lát thương hiệu Vietceramics nổi bật năm 2019
Khoa Thiết kế và Nghệ thuật ra mắt Nội san chuyên đề môi trường và thiết kế bền vững
Hội thảo “Kiến trúc với môi trường sạch và ứng phó dịch bệnh” – Những thay đổi đáp ứng xã hội mới