• TRƯỜNG ĐÀO TẠO IELTS SỐ 1 VIỆT NAM
Hotline: 090000000 8:00 - 22:00 abc@gmail.com

DANH SÁCH HỌC VIÊN XUẤT SẮC TẠI ABCX

Hơn 95% học viên của Trung tâm ngoại ngữ ABCX sau khóa học đã thi IELTS và đạt được mục tiêu. Theo thống kê từ IDP giai đoạn 2012-2016, ABCX đã có: 2 học sinh đạt 9.0 IELTS (Cả Việt Nam chỉ có 5 bạn); 41 học viên đạt 8.5 IELTS (Trong tổng số 55 thí sinh đạt 8.5 IELTS); 355 học viên đạt 8.0 IELTS (Trong tổng số 419 thí sinh đạt 8.0 IELTS) và hơn 1000 học viên đạt từ 7.0 IELTS trở lên.

Excellent student 6
Excellent student 4
Excellent student 4
Excellent student 3
Excellent student 2
Album Excellent student 1
Album 1
Album 2
Album 3
Album 4
Album 5
Album 6
Album 7
Album 8
Album 9