• |
  • Hotline: 02422.111.997
  • |
Bộ Tài Nguyên Môi Trường Và Môi Trường

Bộ Tài Nguyên Môi Trường Và Môi Trường

Tên đầy đủ: Bộ Tài Nguyên Môi Trường Và Môi Trường
Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
Website:http://chuyentrang.monre.gov.vn/daihoidang

Dự án hợp tác

# Tên dự án Trang Điện tử Năm
1 Chuyên trang Đại hội Đảng chuyentrang.monre.gov.vn/daihoidang 2015
2 Chuyên trang Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 chuyentrang.monre.gov.vn/dhbda 2015
3 Chuyên trang Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 13 chuyentrang.monre.gov.vn/hnbtmt13 2015
4 Chuyên trang 70 năm ngày truyền thống Ngành Địa chất Việt Nam chuyentrang.monre.gov.vn/70namdcks 2015
5 Chuyên trang 70 năm ngày truyền thống Ngành Quản lý đất đai Việt Nam chuyentrang.monre.gov.vn/70namqldd 2015
Bình luận
Thời tiết