STTDỊCH VỤ KỸ THUẬTĐƠN GIÁ
1Phết tế bào bằng liquid-base cytology (Liqui-prep)500,000
2HPV Real-time PCR500,000
3Hồng cầu trong phân test nhanh77,000
4Test thở C13 tìm Helicobacter pylori550,000
5Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (máy laser)63,000
6Định lượng Creatinin máu30,000
7Đo hoạt độ ALT (GPT)30,000
8Đo hoạt độ AST (GOT)30,000
9Định lượng Glucose (đói)26,000
10Định lượng Cholesterol toàn phần37,000
11HBsAg miễn dịch tự động88,000
12Định lượng HbA1C máu122,000
13Định lượng CA125 máu162,000
14Định lượng AFP máu121,000
15Tổng phân tích nước tiểu (máy tự động)45,000
STTDỊCH VỤ KỸ THUẬTĐƠN GIÁ
1Khám chuyên khoa100,000
2Khám cấp cứu100,000
3Khám sàng lọc trước tiêm chủng50,000
4Tư vấn sức khỏe100,000