GIÁ TRỊ BẰNG CẤP

 Trường Cao đẳng Quốc tế Kent (Kent International College) trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam. Bắng cấp sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tiếng Anh và có giá trị chứng nhận tại Việt Nam và đối tác tuyển dụng quốc tế

CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ:

FACEBOOK MARKETING

FACEBOOK MARKETING

Khai giảng    Học phí    Ưu đãi
VIDEO MARKETING

VIDEO MARKETING

Khai giảng   Học phí   Ưu đãi
Đồ họa xử lý ảnh – Photoshop

Đồ họa xử lý ảnh – Photoshop

Khai giảng   Học phí   Ưu đãi
Kỹ thuật rập phẳng 2D

Kỹ thuật rập phẳng 2D

Khai giảng   Học phí    Ưu đãi
Thiết kế rập 3D cơ bản

Thiết kế rập 3D cơ bản

Khai giảng   Học phí   Ưu đãi
Thiết kế rập 3D nâng cao

Thiết kế rập 3D nâng cao

Khai giảng   Học phí    Ưu đãi

KENT INTERNATIONAL COLLEGE