HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ ÚC NIÊN KHÓA 2018 TUYỂN SINH - từ khách hàng thiết kế website anphuquoc.edu.vn


Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa thông báo về chương trình Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017, niên khóa 2018.

Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) vừa thông báo về chương trình Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017, niên khóa 2018.

 

Quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn... là những ngành tuyển sinh có trong chương trình Học bổng Chính phủ Úc đợt tuyển chọn năm 2017 lần này.

Theo đó, các ngành tuyển sinh bao gồm: Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, thương mại quốc tế, chính sách công); Giao thông (quản lý và tài chính dự án, kỹ thuật giao thông vận tải, quy hoạch giao thông đô thị); Nước và Vệ sinh (quản lý nước, thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước); Giáo dục (quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng); Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ); Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững); Ổn định Khu vực và Nhân quyền (công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế); Khuyết tật; Biến đổi khí hậu (lĩnh vực xuyên suốt).

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2018. Học bổng dành cho đối tượng là cán bộ cơ quan trung ương và chính quyền địa phương (bao gồm cả các tổ chức đoàn thể), nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, nhân viên các doanh nghiệp Việt.

Chương trình sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi, trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang, hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, sinh hoạt phí; bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế, hỗ trợ nghiên cứu thực địa…

 

Bình luận
Bài liên quan
Thời tiết